ภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 2562

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  ผู้ตรวจฯ ติดตามผลการปฏิบัติงาน ศธจ.เชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 11 มีนาคม 2562
2  พัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดทำแผนฯ นางขนิษฐา เครือจักร์ 11 มีนาคม 2562
3  ตรวจสนามสอบ NT ปีการศึกษา 2561 นางขนิษฐา เครือจักร์ 6 มีนาคม 2562
4  กศจ.เชียงราย แต่งตั้งนักเรียนทุนฯ รับราชการ นางขนิษฐา เครือจักร์ 4 มีนาคม 2562
5  กศจ.เชียงราย บรรจุแต่งตัั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา นางขนิษฐา เครือจักร์ 4 มีนาคม 2562
6  สอบคัดเลือก นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 กุมภาพันธ์ 2562
7  ขับเคลื่ือนนโยบาย นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 กุมภาพันธ์ 2562
8  การดำรงชีวิตประจำวันตลอดจนการครองเรือนด้วยความสงบสุขและการสร้างสังคมคุณธรรมที่มั่นคง มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักคุณธรรม นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 กุมภาพันธ์ 2562
9  เทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 กุมภาพันธ์ 2562
10  เปิดบ้านวิชาการ นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 กุมภาพันธ์ 2562
11  ชี้แจงหลักเกณฑ์ นางขนิษฐา เครือจักร์ 11 กุมภาพันธ์ 2562
12  ตรวจราชการ นางขนิษฐา เครือจักร์ 11 กุมภาพันธ์ 2562
13  ชี้แจงหลักเกณฑ์ ว21/2560 นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 มกราคม 2562
14  สอบธุรการ สำนักงาน นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 มกราคม 2562
15  สอบ ผอ.โรงเรียน นางขนิษฐา เครือจักร์ 21 มกราคม 2562
16  กศจ.เชียงราย บรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย นางขนิษฐา เครือจักร์ 17 มกราคม 2562
17  วันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 25620 ศธจ.เชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 17 มกราคม 2562
18  หมูป่าพบนายกฯ นางขนิษฐา เครือจักร์ 17 มกราคม 2562
19  สู่สุคติ นางขนิษฐา เครือจักร์ 17 มกราคม 2562
20  ศธจ.เชียงราย เตรียมพร้อมจัดนิทรรศการวันครู ครั้ืงที่ 63 นางขนิษฐา เครือจักร์ 3 มกราคม 2562
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ