ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

รมช.กระทรวงศึกษาธิการเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือโรงเรียนเอกชนภาคเหนือที่จังหวัดเชียงราย

รมช.กระทรวงศึกษาธิการเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือโรงเรียนเอกชนภาคเหนือที่จังหวัดเชียงราย ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป แล้วหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) เมื่อเช้าวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 ที่อาคารพุทธมณฑลสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย หมู่ที่ 9 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมี พระครูสังฆรักษ์เรวัฒน์ เรวโต รักษาการผู้อำนวยการสํานักงานวิชาการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ พร้อมทั้ง นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ดร.กวินทร์เกียรติ นนท์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน รวมทั้ง สพป.เชียงราย เขต 1-4 และ สพม.36 คณะวิทยากรฝึกอบรมลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นยิ่ง ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป และหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น เป็นการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือของโรงเรียนเอกชนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะหาแนวทางสนับสนุนให้ครูโรงเรียนเอกชน ได้มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งในรุ่นนี้ประกอบด้วยจังหวัดพะเยา 20 คน จังหวัดแพร่ 15 คน จังหวัดน่าน 15 คน และจังหวัดเชียงราย 30 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน สำหรับกิจการลูกเสือนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการจัดการอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์สำหรับนักเรียนที่เป็นลูกเสือ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ซึ่งจะฝึกให้ลูกเสือมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น ให้เป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยวซึ่งจะเป็นการอบรมโดยใช้หลักสูตรของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนยังได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาออกเป็น 5 ภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา ภาคกลางจัดขึ้นที่จังหวัดสระบุรี ภาคใต้จัดขึ้นที่จังหวัดกระบี่ และภาคตะวันออกจัดขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรี โดยใช้เวลาในการจัดฝึกอบรมจำนวน 4 วัน 3 คืน ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติกำหนดไว้อีกด้วย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ