ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ฟังสวดพระอภิธรรม

$$$... ฟังสวดพระอภิธรรม...นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางจินดา กำลังประสิทธิ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ร่วมทำบุญในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พระธรรมราชานุวัตร สุทัศน์ สุกสสโนป.ธ.๖) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้วพระอารามหลวง อดีตผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค๖ ซึ่งถึงแก่มรณภาพ(ละสังขาร) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม๒๕๖๒ ณ วัดพระแก้วอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในการนี้ จังหวัดเชียงราย ได้กำหนดให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายให้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ