ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ศธจ.เชียงราย ประชุมมอบนโยบายผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ

&&&...นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนาศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ณโรงแรมเชียงราย แกรนด์รูม อ.เมือง จเชียงราย <<<โอกาสนี้นายวิญญู ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงภารกิจที่ส่วนราชการ รวมถึง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ที่ต้องดำเนินการ คือ การสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มและงานต่างๆ เพื่อรวบรวมนำเสนอหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของผู้บริหารระดับสูง ทั้งปลัดกระทรวง, เลขา กพฐ., เลขาฯ อาชีวะ ซึ่งแต่ละท่านก็คงมีนที่ผ่านมาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายได้จัดการสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเพื่&&&...นายวิญญูสันติภาพวิวัฒนาศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ณโรงแรมเชียงราย แกรนด์รูม อ.เมือง จเชียงราย <<<โอกาสนี้นายวิญญู ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงภารกิจที่ส่วนราชการ รวมถึง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ต้องดำเนินการ คือ การสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มและงานต่างๆ เพื่อรวบรวมนำเสนอหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของผู้บริหารระดับสูง ทั้งปลัดกระทรวง, เลขา กพฐ., เลขาฯ อาชีวะ ซึ่งแต่ละท่านก็คงมี นโยบายแตกต่างกัน การนิเทศติดตาม ของ ศึกษนิเทศก์ มี 3 รูปแบบ คือ 1. การกำกับติดตามดูแลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการทุกนโยบาย 2. ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายได้รับมอบอำนาจจาก เลขา สช. ให้กำกับดูแลโรงเรียนเอกชน ในด้านต่างๆ 3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา O-net , NT., Pisa เป็นต้น

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ