ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษา

(27-09-62 ) ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมเชียงราย แกรนด์รูม....นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิด "การประชุมเชิงปฏิบัติการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา" เพื่อช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างค่านิยมอันดีงามของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และโรงเรียนในสังกัด สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โอกาสนี้ นายวิญญ ได้กล่าวถึงความสำคัญและจำเป็นของการประชาสัมพันธ์ ที่ต้องให้ทันเหตุการณ์ ถูกต้อง รวดเร็ว ใช้ในการกัน ก่อ แก้ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ด้วยสื่อที่ทันสมัย เข้าถึงกลุ่มผู้คนได้มากที่สุด ผ่านเทคโนโลยีและการสื่อสาร และ โซเซียลมีเดีย ในขณะเดียวกันการรายงานผลการดำเนินงานไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานหรือสถานศึกษาต้องมีความเคลื่อนไหว มีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา เมื่อมีคนเข้ามาหาข้อมูลหรือต้องการการอ้างอิงอย่างเป็นทางการต้องมีและอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลต่างๆ รวมถึงเพจเฟสบุ๊ค ซึ่งเป็นการสื่อสารสองทาง มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่รวดเร็วและเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา กลุ่มไลน์ที่มีทั้งข้อมูลเชิงลึก เชิงกว้าง แต่ก็ต้องเลือกที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อข่าวจากกลุ่มต่างๆ ซึ่งทุกสื่อ ทุกช่องทางในการสื่อสารต้องเลือกใช้ให้ถูกคน ถูกงาน ถูกสถานการณ์" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวได้มีการเสวนาในหัวข้อ "การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษา" โดยมี นายภานุฉัตร สวัสดิชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย นายวีระชัย ปทุมชัย หัวหน้าศูนย์ข่าวไทยรัฐภาคเหนือ หัสดินทร์ธร สองสมุทร ประธานชมรมหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนจังหวัดเชียงราย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมุมมองของสื่อมวลชนแต่ละสาขา กับการนำเสนอข่าวและภาพที่สามารถเผยแพร่ในสื่อแต่ละสาขา รวมถึงการลงมือปฎิบัติจริงในการจัดทำอินโฟกราฟฟิก ด้วยกระบวนการง่ายๆ และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จาก นายอนุรักษ์ พรมเลข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ การเป็นพิธีกร...มืออาชีพ จาก นายวีรัตน์ สานุมิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ เทคนิคการเขียนข่าวการศึกษา จาก นายกริช มากกุญชร ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา (อดีตผู้สื่อข่าวเดลินิวส์/ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทย อสมท.)

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ