ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

มุทิตาจิต หัวหน้าส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2562

25 กันยายน 2562 เวลา 18.30 น. นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานและแสดงความรู้สึกยินดีกับหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกษียณอายุ

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ