ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

น้องอนุบาล ร้องเล่นเต้นโชว์

&&&...นายวิสิฐฏิ์ อริยะ ผู้จัดการ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นางสาวพรรณี เวียงโอสถ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย นายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย์ ร่วมในพิธีเปิดงาน "ร้องเล่นเต้นโชว์ KINDERGARTEN STARSHOW 2019" ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2562 โดยมีโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงราย 20 โรงเรียน ที่ได้นำน้องๆ จากโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดเชียงราย มาร่วมแสดงความสามารถพิเศษ อาทิ การรำไทย เล่นดนตรี ดนตรีสากล การขับร้องเพลง การแสดงโชว์ความสามารถต่างๆ ตลอดจนการแสดงอื่นๆอีกมากมาย อันจะทำให้เด็กและเยาวชนทุกคน มีความสุขสนุกสนาน ช่วยเสริมสร้างความรัก ความอบอุ่น ในครอบครัวตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ณ ชั้น G โซนแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย / cr: โชติศิริ ดารายน

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ