• [11/10/2561] การลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิ์แนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
 • [26/9/2561] เชิญเสนอชื่อนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • [26/9/2561] ประกาศผลการคัดเลือก
 • [24/9/2561] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
 • [6/9/2561] ประกาศผลการสอบแข่งขัน
 • [24/8/2561] เชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ศธจ.ศรีษะเกษ
 • [24/8/2561] การรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 18
 • [15/8/2561] ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม
 • [8/8/2561] ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม
 • [6/8/2561] ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

 • [4/4/2561] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการการคัดเลือกเป็นผู้ปฎิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการทั่วไป)...
 • [17/11/2560] เพิ่มเติมประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับงราชการเป็นข้าราชการครูฯ...
 • [15/11/2560] การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู...
 • [18/9/2560] รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...
 • [18/9/2560] มาตรการในการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)...
 • [18/9/2560] ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย...
 • [18/9/2560] ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)...
 • [18/9/2560] ประกาศผลการคัดเลือก...

ดูทั้งหมด


ประชุมเตรียมการ...

รายละเอียด

ศธจ.เชียงราย บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครู...

รายละเอียด

ศธจ.เชียงราย บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครู...

รายละเอียด

กศจ.เชียงราย จัดเวทีและประชาคมเชื่อมโยงการศึกษาขั้...

รายละเอียด

ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของโรงเรียนร่วมพัฒนา Partn...

รายละเอียด

รับน้องสู่ห้องเรียน ...

รายละเอียด

การอบรมตามโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่...

รายละเอียด

ย้ายที่ทำการ สนง.ศธภ.16...

รายละเอียด

จากฟ้า ลาลับ "ยูจวน ทองวัฒนานนท์" ...

รายละเอียด

การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา สนง.ศธจ.เชี...

รายละเอียด

เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้นำ ผู้บริหารและผู้เกี่ยว...

รายละเอียด

ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนจากสำนักงานศึกษาธิก...

รายละเอียด


หนังสือแจ้งเวียนจาก สป. ศธ.

ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. (2 ต.ค. 2561)
ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. (28 ส.ค. 2561)
ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. (26 ก.ค. 2561)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้ง รหัสพยัญชนะและเลขประจำเจ้าของเรื่อง ของกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (17 ก.ค. 2561)
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.3/2633 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เรื่องแนวทางการดำเนินการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข่าวประชาสัมพันธ์ สป. ศธ.

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"ประจำปี 2560 เพิ่มเติม(10 ต.ค. 2561)
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัย Bangladesh University of Engineering & Technology (BUET)
สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย เสนอทุนการศึกษาประจำปี ค.ศ. 2018 – 2019 ณ สาธารณรัฐอินเดีย
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม The 2nd World Cultural Heritage Youth Symposium ระหว่างวันที่ 10 – 14 เมษายน 2562 ณ กรุงเอเธนส์และเมืองโอลิมเปีย ประเทศกรีซ
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานมหากรรมการศึกษาต่อต่างประเทศครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี 33rd TIECA STUDY ABROAD EXPO

คำสั่งมอบอำนาจ

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (20 ก.ย. 2561)
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (20 ก.ย. 2561)
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้อำนวยการองค์การค้า ของสำนักงานคณะกรรมกมรส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค (17 ส.ค. 2561)
มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปฏิบัติราชการแทน (25 ก.ค. 2561)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ