• [15/8/2561] ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม
 • [8/8/2561] ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม
 • [6/8/2561] ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม
 • [2/8/2561] เผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
 • [1/8/2561] เชิญชวนบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
 • [12/7/2561] ประกาศ มาตรการป้องกันการทุจริตสอบครูผู้ช่วย ปี 2561
 • [11/7/2561] ประกาศสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.
 • [9/7/2561] เชิญเข้าอบรมหลักสูตร "การจัดทำคู่มืการปฏิบัติงาน"
 • [6/7/2561] ข้อสอบ PISA ชั้น ม.1 - ม.3 ปีการศึกษา 2561
 • [6/7/2561] ข้อสอบการอ่าน และเขียน ชั้นป.1 - ป.6

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

 • [4/4/2561] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการการคัดเลือกเป็นผู้ปฎิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการทั่วไป)...
 • [17/11/2560] เพิ่มเติมประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับงราชการเป็นข้าราชการครูฯ...
 • [15/11/2560] การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู...
 • [18/9/2560] รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...
 • [18/9/2560] มาตรการในการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)...
 • [18/9/2560] ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย...
 • [18/9/2560] ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)...
 • [18/9/2560] ประกาศผลการคัดเลือก...

ดูทั้งหมด


ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของโรงเรียนร่วมพัฒนา Partn...

รายละเอียด

รับน้องสู่ห้องเรียน ...

รายละเอียด

หาแนวทาง ...

รายละเอียด

พิธีบวงสรวงเจริญพระพุทธมนต์ ถ้ำหลวง - ขุนน้ำนาง...

รายละเอียด

ด้วยความขอบคุณ...

รายละเอียด

ด้วยความยินดี...

รายละเอียด

การอบรมตามโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่...

รายละเอียด

ย้ายที่ทำการ สนง.ศธภ.16...

รายละเอียด

จากฟ้า ลาลับ "ยูจวน ทองวัฒนานนท์" ...

รายละเอียด

การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา สนง.ศธจ.เชี...

รายละเอียด

เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้นำ ผู้บริหารและผู้เกี่ยว...

รายละเอียด

ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนจากสำนักงานศึกษาธิก...

รายละเอียด


หนังสือแจ้งเวียนจาก สป. ศธ.

ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. (26 ก.ค. 61)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้ง รหัสพยัญชนะและเลขประจำเจ้าของเรื่อง ของกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (17 ก.ค. 2561)
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.3/2633 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เรื่องแนวทางการดำเนินการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.3/2632 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เรื่องแนวทางการดำเนินการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. (29 มิ.ย. 2561)

ข่าวประชาสัมพันธ์ สป. ศธ.

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอก (สำนักอำนวยการ) (16 ส.ค. 2561)
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม International Fatih Project Educational Technologies Summit
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (10 ส.ค. 2561)
สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ เปิดรับสมัครตำแหน่ง Programme Officer IV (Planning and Publications)

คำสั่งมอบอำนาจ

มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปฏิบัติราชการแทน (25 ก.ค. 2561)
มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน (16 ก.ค. 2561)
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายประเสริฐ บุญเรือง ปฏิบัติราชการแทน (3 ก.ค. 2561)
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงศึกษาธิการ (29 มิ.ย. 2561)
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ย้ายข้าราชการ (29 มิ.ย. 2561)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ