ภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 2562

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  บรรจุครูใหม่ นางขนิษฐา เครือจักร์ 29 สิงหาคม 2562
2  เพิ่มศักยภาพ นางขนิษฐา เครือจักร์ 29 สิงหาคม 2562
3  Best Practice นางขนิษฐา เครือจักร์ 29 สิงหาคม 2562
4  ประชุมสมาคมโรงเรียนเอกชน นางขนิษฐา เครือจักร์ 14 สิงหาคม 2562
5  รางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" รางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2562 นางขนิษฐา เครือจักร์ 13 สิงหาคม 2562
6  กศจ.เชียงราย สอบครูกรณีพิเศษ นางขนิษฐา เครือจักร์ 13 สิงหาคม 2562
7  ตรวจเยี่ยมสนามสอบ นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 สิงหาคม 2562
8  งาน ชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งที่ ๑ จังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 สิงหาคม 2562
9  TFE (Team For Education) นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 สิงหาคม 2562
10  ยินดีครับผม... นางขนิษฐา เครือจักร์ 31 กรกฎาคม 2562
11   เพื่อเตรียมความพร้อม นางขนิษฐา เครือจักร์ 31 กรกฎาคม 2562
12  ประชุม อกศจ.เชียงราย ครั้งที่ 7/2562 นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 กรกฎาคม 2562
13  รำลึกถึง สมเด็จย่า... นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 กรกฎาคม 2562
14  บรรยากาศการรับสมัครครูฯ กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 กรกฎาคม 2562
15  ศธจ.เชียงราย สืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา วัดเชียงยืน นางขนิษฐา เครือจักร์ 12 กรกฎาคม 2562
16  ศธจ.เชียงราย บรรจุครู นางขนิษฐา เครือจักร์ 21 พฤษภาคม 2562
17  ศธจ.เชียงราย รับการตรวจราชการ นางขนิษฐา เครือจักร์ 21 พฤษภาคม 2562
18  ยุวกาชาดจิตอาสา นางขนิษฐา เครือจักร์ 3 พฤษภาคม 2562
19  “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคเหนือ) นางขนิษฐา เครือจักร์ 2 พฤษภาคม 2562
20  การสัมมนาวิชาการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0 ครั้งที่ 4 นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 เมษายน 2562
21  ผู้ตรวจฯ ติดตามผลการปฏิบัติงาน ศธจ.เชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 11 มีนาคม 2562
22  พัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดทำแผนฯ นางขนิษฐา เครือจักร์ 11 มีนาคม 2562
23  ตรวจสนามสอบ NT ปีการศึกษา 2561 นางขนิษฐา เครือจักร์ 6 มีนาคม 2562
24  กศจ.เชียงราย แต่งตั้งนักเรียนทุนฯ รับราชการ นางขนิษฐา เครือจักร์ 4 มีนาคม 2562
25  กศจ.เชียงราย บรรจุแต่งตัั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา นางขนิษฐา เครือจักร์ 4 มีนาคม 2562
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ