ภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 2562

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  ผ่านการฝึกประสบการณ์ นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 กันยายน 2562
2  คัดเลือกผู้ขอรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 นางขนิษฐา เครือจักร์ 17 กันยายน 2562
3  วางแผนการดำเนินงานฯ บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 กันยายน 2562
4  ศธจ.เชียงราย ประชุมมอบนโยบายผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 กันยายน 2562
5  โครงการน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติในหลวงรัชกาลที่ 10 นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 กันยายน 2562
6  .แผนพัฒนาการศึกษา นางขนิษฐา เครือจักร์ 5 กันยายน 2562
7  สรุปการดำเนินงาน นางขนิษฐา เครือจักร์ 4 กันยายน 2562
8  เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา นางขนิษฐา เครือจักร์ 4 กันยายน 2562
9  แนวปฏิบัติที่ดี Best Practice นางขนิษฐา เครือจักร์ 29 สิงหาคม 2562
10  บรรจุครูใหม่ นางขนิษฐา เครือจักร์ 29 สิงหาคม 2562
11  เพิ่มศักยภาพ นางขนิษฐา เครือจักร์ 29 สิงหาคม 2562
12  Best Practice นางขนิษฐา เครือจักร์ 29 สิงหาคม 2562
13  ประชุมสมาคมโรงเรียนเอกชน นางขนิษฐา เครือจักร์ 14 สิงหาคม 2562
14  รางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" รางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2562 นางขนิษฐา เครือจักร์ 13 สิงหาคม 2562
15  กศจ.เชียงราย สอบครูกรณีพิเศษ นางขนิษฐา เครือจักร์ 13 สิงหาคม 2562
16  ตรวจเยี่ยมสนามสอบ นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 สิงหาคม 2562
17  งาน ชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งที่ ๑ จังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 สิงหาคม 2562
18  TFE (Team For Education) นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 สิงหาคม 2562
19  ยินดีครับผม... นางขนิษฐา เครือจักร์ 31 กรกฎาคม 2562
20   เพื่อเตรียมความพร้อม นางขนิษฐา เครือจักร์ 31 กรกฎาคม 2562
21  ประชุม อกศจ.เชียงราย ครั้งที่ 7/2562 นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 กรกฎาคม 2562
22  รำลึกถึง สมเด็จย่า... นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 กรกฎาคม 2562
23  บรรยากาศการรับสมัครครูฯ กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 กรกฎาคม 2562
24  ศธจ.เชียงราย สืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา วัดเชียงยืน นางขนิษฐา เครือจักร์ 12 กรกฎาคม 2562
25  ศธจ.เชียงราย บรรจุครู นางขนิษฐา เครือจักร์ 21 พฤษภาคม 2562
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ