ภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 2561

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  ประชุมเตรียมการ นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 ตุลาคม 2561
2  ศธจ.เชียงราย บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561 นางขนิษฐา เครือจักร์ 17 ตุลาคม 2561
3  ศธจ.เชียงราย บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561 นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 ตุลาคม 2561
4  กศจ.เชียงราย จัดเวทีและประชาคมเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีวะและอุมศึกษา นางขนิษฐา เครือจักร์ 21 สิงหาคม 2561
5  ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 สิงหาคม 2561
6  รับน้องสู่ห้องเรียน นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 สิงหาคม 2561
7  หาแนวทาง นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 สิงหาคม 2561
8  พิธีบวงสรวงเจริญพระพุทธมนต์ ถ้ำหลวง - ขุนน้ำนาง นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 กรกฎาคม 2561
9  ด้วยความขอบคุณ นางขนิษฐา เครือจักร์ 12 กรกฎาคม 2561
10  ด้วยความยินดี นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 กรกฎาคม 2561
11  ประชุม อ.ก.ศ.จ.เชียงราย ครั้งที่ 6/2561 นางขนิษฐา เครือจักร์ 21 มิถุนายน 2561
12  ตรวจติดตามอาหารกลางวันนักเรียน นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 มิถุนายน 2561
13  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทาน สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2561 นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 มิถุนายน 2561
14  ประกวดระเบียบแถว กองลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดประจำปี 2561 นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 มิถุนายน 2561
15  พิธีปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน) 7-10 มิถุนายน 2561 นางขนิษฐา เครือจักร์ 11 มิถุนายน 2561
16  ประชุม กศจ.เชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 6 มิถุนายน 2561
17  โครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย ประจำปี 2561 นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 พฤษภาคม 2561
18  รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย สายที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฏไทย นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 พฤษภาคม 2561
19  นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ รับรางวัลที่ 3 สาขาสัตวศาสตร์ จากการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก International science and Engineering Fair นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 พฤษภาคม 2561
20  "การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2561" นางขนิษฐา เครือจักร์ 15 พฤษภาคม 2561
21  การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย สำหรับครูและ บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยทุกสังกัด ในจังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 15 พฤษภาคม 2561
22  ต้อนรับ เลขา กพฐ. นางขนิษฐา เครือจักร์ 27 เมษายน 2561
23  บรรจุแต่งตั้งครูใหม่ นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 เมษายน 2561
24  ถวายน้ำสงกรานต์พระเถรานุเถระ นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 เมษายน 2561
25  รดน้ำขอพร ศธจ.เชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 เมษายน 2561
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ