ภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 2561

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  ประชุม กศจ.เชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 6 มิถุนายน 2561
2  โครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย ประจำปี 2561 นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 พฤษภาคม 2561
3  รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย สายที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฏไทย นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 พฤษภาคม 2561
4  นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ รับรางวัลที่ 3 สาขาสัตวศาสตร์ จากการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก International science and Engineering Fair นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 พฤษภาคม 2561
5  "การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2561" นางขนิษฐา เครือจักร์ 15 พฤษภาคม 2561
6  การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย สำหรับครูและ บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยทุกสังกัด ในจังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 15 พฤษภาคม 2561
7  ต้อนรับ เลขา กพฐ. นางขนิษฐา เครือจักร์ 27 เมษายน 2561
8  บรรจุแต่งตั้งครูใหม่ นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 เมษายน 2561
9  ถวายน้ำสงกรานต์พระเถรานุเถระ นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 เมษายน 2561
10  รดน้ำขอพร ศธจ.เชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 เมษายน 2561
11  รดน้ำดำหัว พ่อเมืองเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 เมษายน 2561
12  ผู้ตรวจสำนักนายกฯ ติดตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 เมษายน 2561
13  วางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 เมษายน 2561
14  รับฟังนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 เมษายน 2561
15  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบาย นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 เมษายน 2561
16  ศธจ.เชียงราย บรรจุครู 26 อัตรา นางขนิษฐา เครือจักร์ 4 เมษายน 2561
17  พิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน นางขนิษฐา เครือจักร์ 3 เมษายน 2561
18  การตรวจราชการ การติดตาม การตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 มีนาคม 2561
19  ยินดีต้อนรับ นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 มีนาคม 2561
20  รับนโยบายสู่การปฏิบัติ นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 มีนาคม 2561
21  ศธจ.เชียงราย ศึกษาดูงานจังหวัดตาก นางขนิษฐา เครือจักร์ 13 มีนาคม 2561
22  ประชุมกำหนดนโยบายเป้าหมายในการรับนักเรียน นักศึกษา และสนับสนุนการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นางขนิษฐา เครือจักร์ 6 มีนาคม 2561
23  เยี่ยมชม Boot Camp เชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 กุมภาพันธ์ 2561
24  พิจารณาคัดเลือกฯ นักเรียน/นักศึกษา นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 กุมภาพันธ์ 2561
25  ศธจ.ลำพูน ศึกษาดูงาน ศธจ.เชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ