ภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 2561

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  รดน้ำดำหัว พ่อเมืองเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 เมษายน 2561
2  ผู้ตรวจสำนักนายกฯ ติดตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 เมษายน 2561
3  วางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 เมษายน 2561
4  รับฟังนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 เมษายน 2561
5  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบาย นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 เมษายน 2561
6  ศธจ.เชียงราย บรรจุครู 26 อัตรา นางขนิษฐา เครือจักร์ 4 เมษายน 2561
7  พิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน นางขนิษฐา เครือจักร์ 3 เมษายน 2561
8  การตรวจราชการ การติดตาม การตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 มีนาคม 2561
9  ยินดีต้อนรับ นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 มีนาคม 2561
10  รับนโยบายสู่การปฏิบัติ นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 มีนาคม 2561
11  ศธจ.เชียงราย ศึกษาดูงานจังหวัดตาก นางขนิษฐา เครือจักร์ 13 มีนาคม 2561
12  ประชุมกำหนดนโยบายเป้าหมายในการรับนักเรียน นักศึกษา และสนับสนุนการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นางขนิษฐา เครือจักร์ 6 มีนาคม 2561
13  เยี่ยมชม Boot Camp เชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 กุมภาพันธ์ 2561
14  พิจารณาคัดเลือกฯ นักเรียน/นักศึกษา นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 กุมภาพันธ์ 2561
15  ศธจ.ลำพูน ศึกษาดูงาน ศธจ.เชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 กุมภาพันธ์ 2561
16  ศธจ.เชียงราย บรรจุแต่งตั้งครู นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561
17  ศธจ.เชียงราย บรรจุแต่งตั้งครู นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561
18  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนบ้านนาโต่ วปรอ.344 อุปถัมภ์ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561
19   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561
20  ศธจ.เชียงราย เตรียมพร้อมสอบศึกษานิเทศก์ นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 กุมภาพันธ์ 2561
21  การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา นางขนิษฐา เครือจักร์ 2 กุมภาพันธ์ 2561
22  ศธจ.เชียงรายบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นางขนิษฐา เครือจักร์ 1 กุมภาพันธ์ 2561
23  ศธจ.เชียงราย ประชุมการจัดทำ School Mapping จังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 มกราคม 2561
24  สนง.ศธจ.จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 มกราคม 2561
25  เตรียมการรับเสด็จ นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 มกราคม 2561
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ