ภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 2561

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  ประชุม อ.ก.ศ.จ.เชียงราย ครั้งที่ 6/2561 นางขนิษฐา เครือจักร์ 21 มิถุนายน 2561
2  ตรวจติดตามอาหารกลางวันนักเรียน นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 มิถุนายน 2561
3  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทาน สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2561 นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 มิถุนายน 2561
4  ประกวดระเบียบแถว กองลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดประจำปี 2561 นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 มิถุนายน 2561
5  พิธีปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน) 7-10 มิถุนายน 2561 นางขนิษฐา เครือจักร์ 11 มิถุนายน 2561
6  ประชุม กศจ.เชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 6 มิถุนายน 2561
7  โครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย ประจำปี 2561 นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 พฤษภาคม 2561
8  รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย สายที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฏไทย นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 พฤษภาคม 2561
9  นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ รับรางวัลที่ 3 สาขาสัตวศาสตร์ จากการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก International science and Engineering Fair นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 พฤษภาคม 2561
10  "การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2561" นางขนิษฐา เครือจักร์ 15 พฤษภาคม 2561
11  การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย สำหรับครูและ บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยทุกสังกัด ในจังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 15 พฤษภาคม 2561
12  ต้อนรับ เลขา กพฐ. นางขนิษฐา เครือจักร์ 27 เมษายน 2561
13  บรรจุแต่งตั้งครูใหม่ นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 เมษายน 2561
14  ถวายน้ำสงกรานต์พระเถรานุเถระ นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 เมษายน 2561
15  รดน้ำขอพร ศธจ.เชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 เมษายน 2561
16  รดน้ำดำหัว พ่อเมืองเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 เมษายน 2561
17  ผู้ตรวจสำนักนายกฯ ติดตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 เมษายน 2561
18  วางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 เมษายน 2561
19  รับฟังนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 เมษายน 2561
20  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบาย นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 เมษายน 2561
21  ศธจ.เชียงราย บรรจุครู 26 อัตรา นางขนิษฐา เครือจักร์ 4 เมษายน 2561
22  พิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน นางขนิษฐา เครือจักร์ 3 เมษายน 2561
23  การตรวจราชการ การติดตาม การตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 มีนาคม 2561
24  ยินดีต้อนรับ นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 มีนาคม 2561
25  รับนโยบายสู่การปฏิบัติ นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 มีนาคม 2561
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ