ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

เตรียมพร้อม

$$$...(วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น.) นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการฝ่ายที่พักและเจ้าหน้าที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ.2562) "น้ำกกเกมส์" ณ ห้องกลุ่มนโยบายและแผน สนง.ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ