ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

กศจ.เชียงราย จัดเวทีและประชาคมเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีวะและอุมศึกษา

<<<..นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิด "การประชุมสัมมนาเวทีประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดเชียงราย " และมอบโล่เกียรติคุณ โรงเรียนแกนนำ การจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องและเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดเชียงราย ณ ห้องราชาวดี โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม สืบเนื่องจาก ความสำคัญของแนวทางการขับเคลื่อนด้านการศึกษาโดยมุ่งเน้นบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงองค์กรประชาชนเพื่อให้การพัฒนาทางการศึกษามีความต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนในระยะยาว มีความสุขสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงข้างต้น จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สพป.เชียงราย เขต 4 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี สพป.เชียงราย เขต 3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรมาระยะหน้าหนึ่งแล้วจึงเป็นโอกาสที่จะได้นำเสนอรูปแบบหลักสูตรของโรงเรียน แก่สาธารณชนเพื่อเป็นแนวทางให้แก่หน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายใช้เป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาสที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านอาชีพ สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1,2,3,4 สพม.36 และ โรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงราย จำนวน 300 คน ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/khanittha.khueachake/media_set?set=a.443075319537552&type=3&uploaded=77

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ