ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประชุมสัมมนาการบริการการศึกษาส่วนภูมิภาค

$$$... เมื่อเร็วๆ นี้ นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายวัลลภ ไม้จำปา รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมสัมมนาการบริหารการศึกษาส่วนภูมิภาค (ศธจ.,รอง ศธจ., ศธภ., รอง ศธภ.) ณ โรงแรมรอยัลชิตี้ เขตบางพลัด กทม. สาระสำคัญ คือ การทบทวนร่างคู่มือการปฎิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด การจัดการศึกษาแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ การพัฒนาภาวะผู้นำ และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ ความเหลื่อมล้ำกับคุณภาพการศึกษา ในโอกาสนี้ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้บรรยายพิเศษ หัวข้อ การพัฒนาการศึกษาส่วนภูมิภาคโดยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ