ภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 2561

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  ศธจ.เชียงราย บรรจุแต่งตั้งครู นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561
2  ศธจ.เชียงราย บรรจุแต่งตั้งครู นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561
3  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนบ้านนาโต่ วปรอ.344 อุปถัมภ์ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561
4   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561
5  ศธจ.เชียงราย เตรียมพร้อมสอบศึกษานิเทศก์ นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 กุมภาพันธ์ 2561
6  การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา นางขนิษฐา เครือจักร์ 2 กุมภาพันธ์ 2561
7  ศธจ.เชียงรายบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นางขนิษฐา เครือจักร์ 1 กุมภาพันธ์ 2561
8  ศธจ.เชียงราย ประชุมการจัดทำ School Mapping จังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 มกราคม 2561
9  สนง.ศธจ.จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 มกราคม 2561
10  เตรียมการรับเสด็จ นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 มกราคม 2561
11  นิเทศติดตาม นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 มกราคม 2561
12  ศธจ.เชียงราย จัดงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 มกราคม 2561
13  วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 นางขนิษฐา เครือจักร์ 15 มกราคม 2561
14  ..รับ-ให้ พรปีใหม่. นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 มกราคม 2561
15  แสดงความยินดี นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 มกราคม 2561
16  ศธจ.เชียงรายเตรียมพร้อมคัดเลือกศึกษานิเทศก์ นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 มกราคม 2561
17  ศธจ.เชียงราย ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O NET) ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนเอกชน นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 มกราคม 2561
18  มอบวุฒิบัตรผ่านการอบรม นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 มกราคม 2561
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ