ภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 2561

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  นิเทศติดตาม นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 มกราคม 2561
2  ศธจ.เชียงราย จัดงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 มกราคม 2561
3  วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 นางขนิษฐา เครือจักร์ 15 มกราคม 2561
4  ..รับ-ให้ พรปีใหม่. นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 มกราคม 2561
5  แสดงความยินดี นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 มกราคม 2561
6  ศธจ.เชียงรายเตรียมพร้อมคัดเลือกศึกษานิเทศก์ นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 มกราคม 2561
7  ศธจ.เชียงราย ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O NET) ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนเอกชน นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 มกราคม 2561
8  มอบวุฒิบัตรผ่านการอบรม นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 มกราคม 2561
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ