ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

หาแนวทาง

$$$...นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายวัลลภ ไม้จำปา รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมจัดทำแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2561 วันจันทร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ บ้านน้ำรีสอร์ท อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ