• [10/6/2567] คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ 2567
 • [10/6/2567] ขอเชิญร่วมโหวตผลงานสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 • [10/6/2567] การประดับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 คู่กับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศั
 • [9/6/2567] รายงานการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • [9/6/2567] การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 • [9/6/2567] คู่มืองานธุรการและงานสารบรรณ กลุ่มอำนวยการ 2567
 • [30/5/2567] ประชาสัมพันธ์ THAILAND MORAL AWARDS 2023
 • [30/5/2567] ชิญชวนร่วมกิจกรรมประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี
 • [2/5/2567] โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 • [24/4/2567] การสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย : พิธีไหว้ครู

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

 • [30/5/2567] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน...
 • [28/5/2567] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน...
 • [9/5/2567] รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาขับรถยนต์...
 • [13/2/2567]  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2567 เพิ...
 • [2/2/2567] การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2567...
 • [27/12/2566] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน...
 • [25/12/2566] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน...
 • [8/12/2566] รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน...
 • [18/8/2566] ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพ...
 • [18/8/2566] ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพ...

ดูทั้งหมด


 • [30/4/2567] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2567
 • [30/4/2567] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมพาพันธ์ 2567
 • [8/2/2567] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2567
 • [8/1/2567] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
 • [8/1/2567] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2566
 • [8/1/2567] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2566
 • [4/10/2566] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2566
 • [4/9/2566] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
 • [6/7/2566] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2566
 • [6/7/2566] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2566

ดูทั้งหมด

 -= ยังไม่มีรายการบันทึก =-

ดูทั้งหมด


พิธีเปิดโครงการพัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืน...

รายละเอียด

"สู่สรวงสวรรค์ "...

รายละเอียด

การคัดเลือกการนำเสนอผลผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (...

รายละเอียด

" ประชุมคณะอนุกรรมการ อยุทธศาสตร์ สนง.ศธจ.เชียงราย...

รายละเอียด

“ศธจ.เชียงราย พบปะผู้บริหารโรงเรียนเอกชน”...

รายละเอียด

"พิจารณาตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงาน"...

รายละเอียด

การตรวจสอบการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบและการข...

รายละเอียด

การประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษา...

รายละเอียด

การอบรมโครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำ...

รายละเอียด

เชิญประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงแนวทางการคัดเลือกวิธีป...

รายละเอียด

วันสถาปนาโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์ ค...

รายละเอียด

วิทยากรบรรยายให้ความรู้กับพระภิกษุ สามเณรภาคฤดูร้อ...

รายละเอียด


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th