ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

การตรวจสอบการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบและการขอย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

6 มิถุนายน 2567 นางฐิติมา เร่งประเสริฐ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสุพิน เอี้ยวถึ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วยคณะกรรมการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เข้าตรวจสอบการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ณ โรงเรียนนวดแผนไทย นารายา ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และการขอย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ณ โรงเรียนสอนภาษาฮิงาชิ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.พัชนี ทองคำ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th