ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ศธจ.ร่วมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชัน

นางฐิติมา เร่งประเสริฐ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นเกียรติการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชัน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยมี นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ผอ.สำนักบริหางานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์การศึกษา ผ.สพป.เชียงราย เขต 1, 4 รอง ผอ.สพม.เชียงราย คณะผู้บริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย คณะครูและนักเรียน ดังนี้ จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทย มีภูมิประเทศที่สวยงาม มีความหลากหลายทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และชาติพันธุ์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดเชียงราย รวมทั้งเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่มีความสำคัญและมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่องนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จังหวัดเชียงราย ได้รับโอกาสในการจัดงานแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว การจัดกิจกรรมนี้เป็นการพัฒนาทักษะความสามารถและศักยภาพทางด้านดนตรีให้กับนักเรียนให้มีความกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ และเป็นความร่วมมือในการทำงานของทุกภาคส่วน โดยทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ นำนักเรียนมาแสดงความสามารถด้านดนตรี การขับร้องประสานเสียง เป็นการเสริมสร้างทักษะด้านดนตรีอย่างลงตัวและสวยงาม"

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th