ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

การประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นางฐิติมา เร่งประเสริฐ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมสัมมนา ของคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง “การประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ” ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี ดร. เทอดชาติ ชัยพงษ์ รองประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาคนที่สอง สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธี

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.พัชนี ทองคำ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th