ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

วันสถาปนาโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์ ครบรอบปีที่ 44

19 พฤษภาคม 2567 นางฐิติมา เร่งประเสริฐ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางสุพิน เอี้ยวถึ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์ ครบรอบปีที่ 44 ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์ ค่ายเม็งรายมหาราช ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี พระไพศาลประชาทร วิ. (หลวงพ่อพบโชค ติสสวังโส) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง เป็นประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์ และพลตรี บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธานในพิธี

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.พัชนี ทองคำ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th