ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

การอบรมโครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

23 พฤษภาคม 2567 นางฐิติมา เร่งประเสริฐ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางสุพิน เอี้ยวถึ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนเข้าร่วมการอบรมเทิดพระเกียรติ สร้างการรับรู้ เข้าใจ มีความตระหนัก น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ภายใต้โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 ณ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมี นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานในพิธี

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.พัชนี ทองคำ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th