แผนดำเนินงานและงบประมาณ

  • รายการ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สงป.301 และ สงป.302 ไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - นางสาวทิฆัมพร สุวรรณทา 10 มิถุนายน 2567
2  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาสที่ 1-2 ปีงบประมาณ 2567 - นางสาวทิฆัมพร สุวรรณทา 10 มิถุนายน 2567
3  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สงป.301 และ สงป.302 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 4 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 11 ตุลาคม 2566
4  รายงานผลการเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 4 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 11 ตุลาคม 2566
5  รายงานผลการดำ เนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 - นางสาวทิฆัมพร สุวรรณทา 12 กรกฎาคม 2566
6  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สงป.301 และ สงป.302 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 3 - นางสาวทิฆัมพร สุวรรณทา 10 กรกฎาคม 2566
7  รายงานผลการเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 3 - นางสาวทิฆัมพร สุวรรณทา 10 กรกฎาคม 2566
8  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สงป.301 และ สงป.302 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 2 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 18 เมษายน 2566
9  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2565 - นางเกษณี สีไพร 10 กรกฎาคม 2565
10  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สงป. 302 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - นางเกษณี สีไพร 10 กรกฎาคม 2565
11  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สงป. 301 ปีงบประมาณ 2565 - นางเกษณี สีไพร 10 กรกฎาคม 2565
12   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สงป.302 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - นางเกษณี สีไพร 10 กรกฎาคม 2565
13   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สงป.301 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - นางเกษณี สีไพร 10 กรกฎาคม 2565
14  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สงป.301 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 29 มิถุนายน 2563
15  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 (ไตรมาส 2) - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 24 มิถุนายน 2563
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th