จริยธรรมเจ้าหน้าที่

  • รายการ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ประกาศนโยบายด้านจริยธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ.2567 - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 17 มกราคม 2567
2  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน - น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 20 มิถุนายน 2566
3  ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา - น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 20 มิถุนายน 2566
4  นโยบายด้านจริยธรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ปี 2567 - นางสาววารินทร์ วิตูล 6 พฤศจิกายน 2566
5  นโยบายด้านจริยธรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ปี 2566 - นางสาววารินทร์ วิตูล 26 มิถุนายน 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th