แผนดำเนินงานและงบประมาณ

  • รายการ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 16 พฤศจิกายน 2566
2  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 4 พฤศจิกายน 2565
3  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 31 มีนาคม 2565
4  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 4 กุมภาพันธ์ 2564
5  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 4 กุมภาพันธ์ 2564
6  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 5 สิงหาคม 2562
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th