การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

  • รายการ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  รายงานเรื่องร้องเรียน สถิติสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 17 มิถุนายน 2567
2   รายงานเรื่องร้องเรียน ศธจ.เชียงราย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 10 มิถุนายน 2567
3  รายงานเรื่องร้องเรียน ศธจ.ชร. ม.ค.-เม.ย. 2567 - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 25 เมษายน 2567
4  รายงานเรื่องร้องเรียน ศธจ.ชร. ก.ค.-ธ.ค. 66 - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 22 ธันวาคม 2566
5  รายงานเรื่องร้องเรียน ศธจ.ชร. มค-มิย 66 - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 3 กรกฎาคม 2566
6  รายงานเรื่องร้องเรียน ศธจ.ชร. ตค-ธค 65 - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 3 กรกฎาคม 2566
7  รายงานเรื่องร้องเรียน ศธจ.ชร. กค-กย 65 - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 3 กรกฎาคม 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th