ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2566

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ปชส. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 ธันวาคม 2566
2  รับสมัครคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 28 ธันวาคม 2566
3  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 28 ธันวาคม 2566
4  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 ธันวาคม 2566
5  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง การสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ) ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (กศจ.) - นางเกษณี สีไพร 18 ธันวาคม 2566
6  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูฯ ในสังกัด ศธจ.เชียงราย เพื่อรับรางวัลกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ.2567 - นางสาววารินทร์ วิตูล 15 ธันวาคม 2566
7  วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดเชียงราย - นางกุลจิรา บัวผัน 30 พฤศจิกายน 2566
8  กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ "เรื่่องดีๆ ที่บ้านฉัน" - นางกุลจิรา บัวผัน 28 พฤศจิกายน 2566
9  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2566 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 พฤศจิกายน 2566
10  ปชส.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 พฤศจิกายน 2566
11  ประกาศรายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดและวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ของผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางกา - นางสาววารินทร์ วิตูล 22 พฤศจิกายน 2566
12  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 22 พฤศจิกายน 2566
13  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 22 พฤศจิกายน 2566
14  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย - นางเกษณี สีไพร 19 พฤศจิกายน 2566
15  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2567 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 14 พฤศจิกายน 2566
16  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 14 พฤศจิกายน 2566
17  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 14 พฤศจิกายน 2566
18  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานฯ ของผู้เสนอขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ - นางสาววารินทร์ วิตูล 14 พฤศจิกายน 2566
19  การสอบคัดเลือกพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนทหาร และนักเรียนในสถานศึกษาของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2567 - นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 พฤศจิกายน 2566
20  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 9 พฤศจิกายน 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th