ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2566

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ประกาศผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย (ทำนองสรภัญญะ) - นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 มีนาคม 2566
2  ประกาศผลการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.2566 (ส่วนภูมิภาค - นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 มีนาคม 2566
3  ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 27 กุมภาพันธ์ 2566
4  ประชาสัมพันธ์การแข่งกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 กุมภาพันธ์ 2566
5  ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างภูมิคุ้มกันสังคมในมิติทางวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 กุมภาพันธ์ 2566
6  เชิญชวนประกวดผลงานนักเรียนโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 กุมภาพันธ์ 2566
7  ธนาคารออมสินประชาสัมพันธ์สวัสดิการ - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 กุมภาพันธ์ 2566
8  รับสมัครนักเรียนหลักสูตร ระยะสั้น จำนวน ๗๕ ชั่วโมง - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 กุมภาพันธ์ 2566
9  ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (อกศจ.) นางเกษณี สีไพร 16 กุมภาพันธ์ 2566
10  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 14 กุมภาพันธ์ 2566
11  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 14 กุมภาพันธ์ 2566
12  ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 13 กุมภาพันธ์ 2566
13  เผยแพร่ E-BOOK เมื่อเผชิญความเปลี่ยนแปลง จะเข้มแข็งได้อย่างไร - นางขนิษฐา เครือจักร์ 13 กุมภาพันธ์ 2566
14  หลักสูตรเพศวิถีศึกษาออนไลน์ แนวทางการนิเทศการดำเนินงานเพศวิถีศึกษา และ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่่่น พ.ศ. 2559 คลิกที่นี่ นางวรุณี แก้วสุข 12 กุมภาพันธ์ 2566
15  ประชาสัมพันธ์รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้น แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัด สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา - นางสาววารินทร์ วิตูล 10 กุมภาพันธ์ 2566
16  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 10 กุมภาพันธ์ 2566
17  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง รับย้าย ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงาน กศน. - นางสาววารินทร์ วิตูล 10 กุมภาพันธ์ 2566
18  รับสมัครอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ - - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 6 กุมภาพันธ์ 2566
19  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2566 - น.ส.สุภาวดี ตันใจ 3 กุมภาพันธ์ 2566
20  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th