ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2566

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 9 พฤศจิกายน 2566
2  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมรักษ์โลก - นายยศวรรธน์ วิญญารัตน์ 6 พฤศจิกายน 2566
3  ประชาสัมพันธ์เอกสารการประชุมและสื่อการบรรยายเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยาสเพติดชนิดใหม่ - นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 ตุลาคม 2566
4  ประกาศ เรื่อง การสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นางเกษณี สีไพร 19 ตุลาคม 2566
5  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับรางวัล UNESCO-Hamdan Prize for Teacher Development - นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 ตุลาคม 2566
6  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566 - นางสาวธัญชญากาญจน์ กันทะวงค์ 17 ตุลาคม 2566
7  การบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษา - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 12 ตุลาคม 2566
8  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) - นางขนิษฐา เครือจักร์ 11 ตุลาคม 2566
9  ประชาสัมพันธ์การสมัครใช้ระบบแพลตฟอร์มด้านการศึกษา - นางขนิษฐา เครือจักร์ 11 ตุลาคม 2566
10  ไปรษณีย์เชียงราย เปิดเคาน์เตอร์ให้บริการฯ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 4 ตุลาคม 2566
11  งานถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร - นางขนิษฐา เครือจักร์ 4 ตุลาคม 2566
12  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 3 ตุลาคม 2566
13  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 3 ตุลาคม 2566
14  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 3 ตุลาคม 2566
15  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 3 ตุลาคม 2566
16  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 22 กันยายน 2566
17  ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างการวางแผนการเงินเพื่อสมาชิก กบข. - นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 กันยายน 2566
18  แจ้งเตือนข้าราชการและประชาชนอย่าหลงเชื่อโฆษณาเท็จ - นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 กันยายน 2566
19  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 11 กันยายน 2566
20  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 11 กันยายน 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th