ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2565

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  รับสมัครนักศึกษาภาคสมบท - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 ตุลาคม 2565
2  ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2565 นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 27 ตุลาคม 2565
3  เชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 ตุลาคม 2565
4  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญเข้าร่วมการอบรม - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 ตุลาคม 2565
5  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 25 ตุลาคม 2565
6  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สพม.เชียงราย - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 21 ตุลาคม 2565
7  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สพป.ชร 2 - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 21 ตุลาคม 2565
8  การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 12 ตุลาคม 2565
9  การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 12 ตุลาคม 2565
10  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะครู - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 11 ตุลาคม 2565
11  ปชส.ทุนการศึกษา - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 7 ตุลาคม 2565
12  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 7 ตุลาคม 2565
13  ขยายระยะเวลาการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัสสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 นายไกรพงษ์ จินดาคำ 3 ตุลาคม 2565
14  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรับทุนฯ - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 3 ตุลาคม 2565
15  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 27 กันยายน 2565
16  ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการสมัครเป็นสมาชิก the Asia Pacific Coatition of Cities Against Discriminatio - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 27 กันยายน 2565
17  ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควต้า ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ตามคิวอาร์โคด หรือสอบถามได้ที่ 0 2281 9264 นางขนิษฐา เครือจักร์ 27 กันยายน 2565
18  เชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ ประจำปี 2565 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 กันยายน 2565
19  ประชาสัมพันธ์การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฯ (อพ.สธ) - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 17 กันยายน 2565
20  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ - นายคมสัน บุญตั้ง 16 กันยายน 2565
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ