ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2565

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมข่วงวัฒนธรรมสร้างสุข ณ เชียงราย - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 11 กรกฎาคม 2565
2  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย - นางเกษณี สีไพร 11 กรกฎาคม 2565
3  รายงานผลการนิเทศโดยใช้แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา สำหรับโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 11 กรกฎาคม 2565
4  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - นางเกษณี สีไพร 10 กรกฎาคม 2565
5  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริการทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - นางเกษณี สีไพร 10 กรกฎาคม 2565
6  รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม - นางเกษณี สีไพร 10 กรกฎาคม 2565
7  ผลประเมินฯ OIT 2564 ศธจ.เชียงราย - นางเกษณี สีไพร 10 กรกฎาคม 2565
8  ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - นางเกษณี สีไพร 10 กรกฎาคม 2565
9  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี - นางเกษณี สีไพร 10 กรกฎาคม 2565
10  รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมฯ (ITA) ปี 2565 รอบ 6 เดือน - นางเกษณี สีไพร 10 กรกฎาคม 2565
11  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน - นางเกษณี สีไพร 10 กรกฎาคม 2565
12  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร - นางเกษณี สีไพร 10 กรกฎาคม 2565
13  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต นางเกษณี สีไพร 10 กรกฎาคม 2565
14  การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี นางเกษณี สีไพร 10 กรกฎาคม 2565
15  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร นางเกษณี สีไพร 10 กรกฎาคม 2565
16  เจตจำนงสุจริตของผู้บริการหรือนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) - นางเกษณี สีไพร 10 กรกฎาคม 2565
17  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม นางเกษณี สีไพร 10 กรกฎาคม 2565
18  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี - นางเกษณี สีไพร 10 กรกฎาคม 2565
19  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - - นางเกษณี สีไพร 10 กรกฎาคม 2565
20  เชิญชวนร่วมสนับสนุนโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 กรกฎาคม 2565
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ