ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2565

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  สื่อสร้างสรรค์สมัยใหม่ (ความเสมอภาคระหว่างเพศในการศึกษา) - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 1 มีนาคม 2565
2  ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธส.9) - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 1 มีนาคม 2565
3  เชิญร่วมรับฟัง - นางขนิษฐา เครือจักร์ 1 มีนาคม 2565
4  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง(เพิ่มเติม) สังกัด สพม.เชียงราย - น.ส.สุภาวดี ตันใจ 28 กุมภาพันธ์ 2565
5  ประกาศผลการคัดเลือก - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 23 กุมภาพันธ์ 2565
6  ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 22 กุมภาพันธ์ 2565
7  ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 1 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 21 กุมภาพันธ์ 2565
8  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 18 กุมภาพันธ์ 2565
9  ประกาศ เรื่อง การยื่น ลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 กุมภาพันธ์ 2565
10  ชวนชวนการแข่งขัน เดิน-วิ่ง การกุศล - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 กุมภาพันธ์ 2565
11  ประกาศ กศจ.เชียงราย ผลการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ กรมสมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ - นายคมสัน บุญตั้ง 15 กุมภาพันธ์ 2565
12  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนฯ พยาบาล - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 14 กุมภาพันธ์ 2565
13  การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 (รอบที่2) - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 14 กุมภาพันธ์ 2565
14  สมาคมครูการศึกษาพิเศษ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 11 กุมภาพันธ์ 2565
15  โครงการเรียนภาษาจีนออนไลน์ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2022 พร้อมพรีเทส (Pre-Test) ภาษาจีน HSK เสมือนจริง - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 กุมภาพันธ์ 2565
16  เชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 กุมภาพันธ์ 2565
17  ประกาศ กศจ.เชียงราย การคัดเลือกนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกษิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ ฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. - นายคมสัน บุญตั้ง 7 กุมภาพันธ์ 2565
18  เชิญสมัครเข้ารับทุนการศึกษา - นางขนิษฐา เครือจักร์ 4 กุมภาพันธ์ 2565
19  โครงการค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสาทั่วไทย ประจำปี 2565 - นางขนิษฐา เครือจักร์ 3 กุมภาพันธ์ 2565
20  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง(เพิ่มเติม) - น.ส.สุภาวดี ตันใจ 2 กุมภาพันธ์ 2565
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ