ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2565

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๒ (The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 27 เมษายน 2565
2  โครงการจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 27 เมษายน 2565
3  การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 เมษายน 2565
4  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง การสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2 นางเกษณี สีไพร 22 เมษายน 2565
5  ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 11 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 12 เมษายน 2565
6  เชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2565 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 31 มีนาคม 2565
7   ขอเชิญเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณ "ค่าของแผ่นดิน" - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 31 มีนาคม 2565
8  ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาระดับ ปวส. - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 31 มีนาคม 2565
9  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 - น.ส.สุภาวดี ตันใจ 29 มีนาคม 2565
10  ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 28 มีนาคม 2565
11  เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 24 มีนาคม 2565
12  ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ ความร่วมมือขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 24 มีนาคม 2565
13  อบจ.ภูเก็ต รับโอนข้าราชการครู อบจ. หรือพนักงานงานครูส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา น.ส.สุภาวดี ตันใจ 23 มีนาคม 2565
14  สรรหาบุคคลหรืององค์กร "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ" ปี พ.ศ.2565 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 21 มีนาคม 2565
15  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4 - น.ส.สุภาวดี ตันใจ 21 มีนาคม 2565
16  เชิญประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 17 มีนาคม 2565
17  ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย กศจ.เชียงราย - น.ส.สุภาวดี ตันใจ 14 มีนาคม 2565
18  เชิญนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการต้นกล้ารัฐสภาออนไลน์ ประจำปี 2565 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 14 มีนาคม 2565
19  การใช้ลายผ้า "เชียงแสนหงส์คำ" เป็นลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเชียงราย - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 11 มีนาคม 2565
20  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย - น.ส.สุภาวดี ตันใจ 1 มีนาคม 2565
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ