ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2565

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ปชส.สร้างการรับรู้ค่านิยมองค์กรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 กันยายน 2565
2  ประกาศผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ "เยาวชนเชียงราย ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - นางสาวมธุรักดา ณขัติ 9 กันยายน 2565
3  รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณ - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 8 กันยายน 2565
4  เชิญสมัครรับการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 กันยายน 2565
5  การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 นายไกรพงษ์ จินดาคำ 6 กันยายน 2565
6  เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น - นางขนิษฐา เครือจักร์ 5 กันยายน 2565
7  เชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 5 กันยายน 2565
8  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประกวดสื่อสร้างสรรค์ "เยาวชนเชียงราย ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นางสาวมธุรักดา ณขัติ 1 กันยายน 2565
9  ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 26 สิงหาคม 2565
10  รับสมัครขัาราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเกทวิชาการระตับทรงคุณวุฒิ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 25 สิงหาคม 2565
11  ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ "เยาวชนเชียงราย ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด" - นางสาวมธุรักดา ณขัติ 22 สิงหาคม 2565
12  ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 16 สิงหาคม 2565
13  การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2560 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 สิงหาคม 2565
14  เชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 สิงหาคม 2565
15   ประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวง - นางขนิษฐา เครือจักร์ 5 สิงหาคม 2565
16  ประกาศ กศจ.เชียงราย ผลการคัดเลือก ฯ ศน.สพฐ.65 - นายคมสัน บุญตั้ง 4 สิงหาคม 2565
17  ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ.2565 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 กรกฎาคม 2565
18  การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ Q3 ปี 2565) - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 กรกฎาคม 2565
19  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ฯ - - นางสุพิน เอี้ยวถึ้ง 20 กรกฎาคม 2565
20  ประกาศ กศจ.ชร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน ศน.สพฐ.65 - นายคมสัน บุญตั้ง 19 กรกฎาคม 2565
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ