ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2565

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประำจำปีการศึกษา 2565 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 2 กุมภาพันธ์ 2565
2  ประชาสัมพันธ์รับทุน พสวท. - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 มกราคม 2565
3  สพป.เชียงราย เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 22 มกราคม 2565
4  รับสมัครเข้าเรียนชั้น ม.1 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 14 มกราคม 2565
5  ทุนการศึกษาสิรินธรเพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 14 มกราคม 2565
6  ผลการคัดเลือกทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) - นายคมสัน บุญตั้ง 12 มกราคม 2565
7  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 - น.ส.สุภาวดี ตันใจ 11 มกราคม 2565
8  ขอเชิญส่งผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการในการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงาน - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 7 มกราคม 2565
9   สานฝัน ปันสุข สร้างรอยยิ้ม - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 7 มกราคม 2565
10  คุรุสภากำหนดยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2565 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 7 มกราคม 2565
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ