ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2566

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 17 สิงหาคม 2566
2  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 17 สิงหาคม 2566
3  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 17 สิงหาคม 2566
4  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ - นางสาววารินทร์ วิตูล 17 สิงหาคม 2566
5  เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เยาวชน เยี่ยมชมโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 สิงหาคม 2566
6  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2566 - น.ส.สุภาวดี ตันใจ 11 สิงหาคม 2566
7  ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 11 สิงหาคม 2566
8  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ วันแม่แห่งชาติ พ.ศ.2566 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 7 สิงหาคม 2566
9  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ - นางสาววารินทร์ วิตูล 4 สิงหาคม 2566
10  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 4 สิงหาคม 2566
11  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 4 สิงหาคม 2566
12  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน - นางสาววารินทร์ วิตูล 4 สิงหาคม 2566
13  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 4 สิงหาคม 2566
14  รับสมัครข้าราชการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - น.ส.สุภาวดี ตันใจ 26 กรกฎาคม 2566
15  เชิญร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์ฯ กระทรวงศึกษาธิการ - นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 กรกฎาคม 2566
16  ปชส.ข้อมูลสำหรับผู้เกษียณอายุราชการฯ 2566 นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 กรกฎาคม 2566
17  ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ - น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 14 กรกฎาคม 2566
18  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์ (ตำแแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น) สังก - น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 13 กรกฎาคม 2566
19  พิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี 2566 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 12 กรกฎาคม 2566
20  ประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครร่วมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 12 กรกฎาคม 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ