ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2566

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ขอเชิญน้อง ๆ เยาวชนไทย สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ ASEAN Youth Fellowship 2023 - นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 พฤษภาคม 2566
2  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและเสนอสื่อฯ รับรางวัล - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 พฤษภาคม 2566
3  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สายงานจัดการงานทั่วไป - นางสาววารินทร์ วิตูล 10 พฤษภาคม 2566
4  ประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมรักษ์โลก ประจำปี 2566 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 เมษายน 2566
5  โครงการบรรพชาอุปสมบท 97 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลฯ โดยไม่ถือเป็นวันลา - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 เมษายน 2566
6  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 เมษายน 2566
7  เชิญสมัครโครงกรเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 7 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 เมษายน 2566
8  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลั่นกรองข้าราชการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง สำหรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกระทรวงศึกษาธิการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 27 เมษายน 2566
9  ขอเชิญชวนชาวไทยทุกท่านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 24 เมษายน 2566
10  เปิดรับสมัครส่งนวัตกรรมไทยเพื่อการศึกษา Innovation For Thai Education : IFTE - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 21 เมษายน 2566
11  ประชาสัมพันธ์โครงการ "เกษียณสุนทรีย์เขียนชีวิต" - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 เมษายน 2566
12  ขอเชิญร่วมบริจาคอลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 เมษายน 2566
13  ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเสื้อเพื่อสมทบทุนช้วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาสที่ประสบภัยต่างๆ - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 7 เมษายน 2566
14  การประกวดคลิปวีดีโอ Tik Tok รณรงค์ต่อต้านด้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 มีนาคม 2566
15  ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 มีนาคม 2566
16  การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการฯ ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (วPA) - นางสาววารินทร์ วิตูล 27 มีนาคม 2566
17  เลื่อนข้าราชการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 27 มีนาคม 2566
18  เลื่อนข้าราชการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 27 มีนาคม 2566
19  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.อุบลราชธานี - นางสาววารินทร์ วิตูล 27 มีนาคม 2566
20  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศธจ.อุทัยธานี - นางสาววารินทร์ วิตูล 27 มีนาคม 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ