ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2566

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2566 - นางขนิษฐา เครือจักร์ 12 กรกฎาคม 2566
2  กบข.สัญจรออนไลน์ ประจำปี 2566 สำหรับสมาชิก กบข. - นางขนิษฐา เครือจักร์ 6 กรกฎาคม 2566
3  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา - นางสาววารินทร์ วิตูล 5 กรกฎาคม 2566
4  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 5 กรกฎาคม 2566
5  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 5 กรกฎาคม 2566
6  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 30 มิถุนายน 2566
7  ประกาศองค์ประกอบ น้ำหนักคะแนน เกณฑ์การตัดสิน และวิธีการประเมินบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ - นางสาววารินทร์ วิตูล 30 มิถุนายน 2566
8  เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ขอเชิญบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 29 มิถุนายน 2566
9  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 27 มิถุนายน 2566
10  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 14 มิถุนายน 2566
11  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 14 มิถุนายน 2566
12  เชิญชวนท่านส่งนวัตกรรม IFTE และปฐมวัย นายไกรพงษ์ จินดาคำ 12 มิถุนายน 2566
13  เชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อสร้างบ้านให้กับครัวเรือนยากจน - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 2 มิถุนายน 2566
14  ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน “ThaiD” - นางขนิษฐา เครือจักร์ 2 มิถุนายน 2566
15  ขอเชิญบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เนื่องใน "วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2566" - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 พฤษภาคม 2566
16  ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566 - นางสาวมธุรักดา ณขัติ 30 พฤษภาคม 2566
17   "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ Q2 ปี ๒๕๖๖" - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 29 พฤษภาคม 2566
18  โครงการบรรพชาอุปสมบท 72 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 29 พฤษภาคม 2566
19  ประชาสัมพันธ์การเพิ่มเพื่อน ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม (Emergency Social Sevices : ESS Thailand) - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 พฤษภาคม 2566
20  ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 - นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 พฤษภาคม 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ