ภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 2565

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  ตรวจเยี่ยมโรงเรียน นางขนิษฐา เครือจักร์ 3 พฤศจิกายน 2565
2  ตรวจเยี่ยมโรงเรียน นางขนิษฐา เครือจักร์ 2 พฤศจิกายน 2565
3  รายงานตัวปฏิบัติราชการ นางขนิษฐา เครือจักร์ 2 พฤศจิกายน 2565
4  ศธจ.ตรวจเยี่ยมความพร้อมวันเปิดภาคเรียน นางขนิษฐา เครือจักร์ 1 พฤศจิกายน 2565
5  "บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู" นางขนิษฐา เครือจักร์ 31 ตุลาคม 2565
6  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 ตุลาคม 2565
7  ตรวจเยี่ยมโรงเรียน นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 ตุลาคม 2565
8  สอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุน นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 ตุลาคม 2565
9  ผู้ช่วย รมต.ตรวจเยี่ยมอาคาร สนง.ศธจ.เชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 21 ตุลาคม 2565
10  ผู้ช่วย รมต.ตรวจเยี่ยมโรงเรียน นางขนิษฐา เครือจักร์ 21 ตุลาคม 2565
11  ????น้อมรำลึก พระมหากรุณาธิคุณ???? นางขนิษฐา เครือจักร์ 13 ตุลาคม 2565
12  รอง ศธจ.เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ "พัฒนาตัวเพื่อความก้าวหน้า" นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 กันยายน 2565
13  ยินดีแแด่ รอง ศธจ.เชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 กันยายน 2565
14  ประชุมคณะกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 กันยายน 2565
15   "บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู" นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 กันยายน 2565
16  ขับขี่ปลอดภัย 100% นางขนิษฐา เครือจักร์ 21 กันยายน 2565
17   "สดุดีอนุสรณ์สถานสามผู้กล้า" นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 กันยายน 2565
18  "ประชุมเชิงปฏิบัติการ" นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 กันยายน 2565
19   "รอง ศธจ.เชียงราย มอบเกียรติบัตร" นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 กันยายน 2565
20  "ประชุมคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ" นางขนิษฐา เครือจักร์ 15 กันยายน 2565
21  พิจารณาแผนพัฒนาด้านการศึกษา จ.เชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 14 กันยายน 2565
22  ศธจ.ร่วมประชุมป้องกันฯ การค้ามนุษย์ นางขนิษฐา เครือจักร์ 14 กันยายน 2565
23  ตรวจราชการ นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 กันยายน 2565
24  ตรวจราชการในพื้นที่ นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 กันยายน 2565
25  ตรวจราชการในพื้นที่ นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 กันยายน 2565
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ