ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ประชุมคณะกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

นายพัฒนา สิทธิสมบัติ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร" สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม "คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมดอยช้าง (ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย) /สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โอกาสนี้ นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย อนุกรรมการและเลขานุการ ได้นำเรียนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการฯ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ