ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

รายงานตัวปฏิบัติราชการ

นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ร่วมแสดงความยินดี นายจารุกิตติ์ ยิ่งสมบูรณ์ชัย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ในโอกาสเดินทางมารายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านพญาไพร อ.แม่ฟ้าหลวง สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3 นายภูมินทร์ แสงสร้อย วิชาเอกสังคมศึกษา ในโอกาสเดินทางมารายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านปางมะหัน อ.แม่ฟ้าหลวง สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3 (ทั้งสองรายเป็นผู้ผ่านการสอบแข่งขันและได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในขณะปฏิบัติหน้าที่ทหารกองหนุนฯ)

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ