ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

รอง ศธจ.เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ "พัฒนาตัวเพื่อความก้าวหน้า"

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เห็นชอบให้ นายทศพร จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายทศพร จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิด "โครงการสัมมนาทางวิชาการกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตำบลแม่สรวย" ประจำปี 2565 พร้อมบรรยายพิเศษใน หัวข้อ "การพัฒนาตนเอง และความก้าวหน้าในวิถีชีวิตราชการ" ณ โรงแรมคงการ์เด้นท์วิวรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้บริหาร ครูและบุคลากรเข้า 5 ร.ร. ได้แก่ อนุบาลแม่สรวย/บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์/บ้านหนองผำ/บ้านโป่งปูเฟือง/บ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) รวม 90 คน

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ