ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

"บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู"

&&&...นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565 ครั้งที่ 5 บรรจุในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน 6 อัตรา กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 2 อัตรา กลุ่มวิชานาฎศิลป์ จำนวน 1 อัตรา กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 1 อัตรา กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร ์ จำนวน 6 อัตรา กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 12 อัตรา กลุ่มวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 อัตรา กลุ่มวิชาฟิสิกส์ จำนวน 2 อัตรา กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 อัตรา กลุ่มวิชาดนตรี/ดนตรีศึกษา จำนวน 1 อัตรา กลุ่มวิชาสุขศึกษา จำนวน 1 อัตรา กลุ่มวิชาอุตสาหกรรม (ช่างยนต์) จำนวน 1 อัตรา กลุ่มวิชาปฐมวัย จำนวน 9 อัตรา

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ