ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2561

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  เปิดรับสมัครหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 - - นางสาววารินทร์ วิตูล 10 เมษายน 2561
2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 2 เมษายน 2561
3  เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 - นางขนิษฐา เครือจักร์ 29 มีนาคม 2561
4  ขอความร่วมมือการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไหมไทย ผ้าถิ่นจังหวัดเชียงราย - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 29 มีนาคม 2561
5  ประกาศจังหวัดเชียงราย - นางขนิษฐา เครือจักร์ 29 มีนาคม 2561
6  เรียกบรรจุและแต่งตั้ง - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 27 มีนาคม 2561
7  ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ.2560 - นางสาววารินทร์ วิตูล 26 มีนาคม 2561
8  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ(นักจัดการงานทั่วไป) - นางสาววารินทร์ วิตูล 23 มีนาคม 2561
9  รับสมัครคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 16 มีนาคม 2561
10   โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 21 กุมภาพันธ์ 2561
11  ประกาศผลการคัดเลือก - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2561
12  ประกาศผลการคัดเลือก - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 14 กุมภาพันธ์ 2561
13  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุน - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 9 กุมภาพันธ์ 2561
14  เชิญชวนเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวะ (วันพระ) ประจำปี 2561 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 กุมภาพันธ์ 2561
15  ประชาสัมพันธ์ชุดทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 6 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ