ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2561

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานเพื่อให้บุคลากรภาครัฐในจังหวัดเชียงราย - นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 พฤษภาคม 2561
2  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายเชิญชวนประกวดเยาวสตรีไทย วันสตรีไทย ประจำปี 2561 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 พฤษภาคม 2561
3  ขยายโครงการให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 พฤษภาคม 2561
4  โครงงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 พฤษภาคม 2561
5  ประกาศผลการคัดเลือก - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 17 พฤษภาคม 2561
6  สรุปผลการสอบ O-NET, NT และ RT ในระดับจังหวัด - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 16 พฤษภาคม 2561
7  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุน - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 15 พฤษภาคม 2561
8  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย2560 - นายอนุรักษ์ พรมเลข 11 พฤษภาคม 2561
9  ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู สควค. - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 8 พฤษภาคม 2561
10  การประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ฯ นางสาววนัญศิมา สักลอ 30 เมษายน 2561
11  ประมูลราคาขายของรางวัลคงเหลือจากการออกฉลากการชาดการกุศล - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 เมษายน 2561
12  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรฯ - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 24 เมษายน 2561
13  เชิญส่งบทความเผยแพร่ - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 24 เมษายน 2561
14  ื้เชิญเด็กและเยาวชนร่วมประกวดดนตรีไทยในสถานศึกษา ประเภท "ขลุ่ย" ประจำปีงบประมาณ 2561 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 เมษายน 2561
15  โครงการประชารัฐสร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน - นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 เมษายน 2561
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ