ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2561

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  กฐินพระราชทาน - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 6 พฤศจิกายน 2561
2  โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบ และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดเชียงราย (ต่อ) - นางวรุณี แก้วสุข 31 ตุลาคม 2561
3  โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบ และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดเชียงราย นางวรุณี แก้วสุข 31 ตุลาคม 2561
4  การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 31 ตุลาคม 2561
5  กองทุนพัฒนาเทคโนโยลีเพื่อการศึกษา เปิดรับโครงการขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2561 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 ตุลาคม 2561
6  โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 - นางสาววารินทร์ วิตูล 29 ตุลาคม 2561
7  การลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิ์แนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 11 ตุลาคม 2561
8  เชิญเสนอชื่อนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 กันยายน 2561
9  ประกาศผลการคัดเลือก - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 26 กันยายน 2561
10  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 24 กันยายน 2561
11  ประกาศผลการสอบแข่งขัน - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 6 กันยายน 2561
12  เชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ศธจ.ศรีษะเกษ - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 24 สิงหาคม 2561
13  การรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 18 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 24 สิงหาคม 2561
14  ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 15 สิงหาคม 2561
15  ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 8 สิงหาคม 2561
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ