ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2561

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ข้อสอบการอ่าน และเขียน ชั้นป.1 - ป.6 - นางวรุณี แก้วสุข 6 กรกฎาคม 2561
2  การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 5 กรกฎาคม 2561
3  จินตคณิตกับการเรียนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน - นายอนุรักษ์ พรมเลข 2 กรกฎาคม 2561
4  ประกาศผลการคัดเลือก - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 26 มิถุนายน 2561
5  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 20 มิถุนายน 2561
6  การคัดเลือกนักเรียนทุนรัฐบาล - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 13 มิถุนายน 2561
7  ผลการนิเทศการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการของครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 - นายอนุรักษ์ พรมเลข 1 มิถุนายน 2561
8  เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกคนดีศรีเชียงราย ประจำปี 2561 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 31 พฤษภาคม 2561
9  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานเพื่อให้บุคลากรภาครัฐในจังหวัดเชียงราย - นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 พฤษภาคม 2561
10  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายเชิญชวนประกวดเยาวสตรีไทย วันสตรีไทย ประจำปี 2561 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 พฤษภาคม 2561
11  ขยายโครงการให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 พฤษภาคม 2561
12  โครงงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 พฤษภาคม 2561
13  ประกาศผลการคัดเลือก - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 17 พฤษภาคม 2561
14  สรุปผลการสอบ O-NET, NT และ RT ในระดับจังหวัด - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 16 พฤษภาคม 2561
15  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุน - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 15 พฤษภาคม 2561
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ