ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2567

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  เชิญร่วมกิจกรรม Clean air art - นางรัชดา รักษาศิลป์ 19 มิถุนายน 2567
2  คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ 2567 - นางเกษณี สีไพร 10 มิถุนายน 2567
3  ขอเชิญร่วมโหวตผลงานสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 มิถุนายน 2567
4  การประดับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 คู่กับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศั - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 มิถุนายน 2567
5  รายงานการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - นางเกษณี สีไพร 9 มิถุนายน 2567
6  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - นางเกษณี สีไพร 9 มิถุนายน 2567
7  คู่มืองานธุรการและงานสารบรรณ กลุ่มอำนวยการ 2567 - นางเกษณี สีไพร 9 มิถุนายน 2567
8  ประชาสัมพันธ์ THAILAND MORAL AWARDS 2023 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 พฤษภาคม 2567
9  ชิญชวนร่วมกิจกรรมประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 พฤษภาคม 2567
10  โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต - นางสาวมธุรักดา ณขัติ 2 พฤษภาคม 2567
11  การสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย : พิธีไหว้ครู - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 24 เมษายน 2567
12  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมให้ผู้ประกอบการมุ่งสู่การเข้าถึงตลาดภาครัฐและเอกชน" - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 17 เมษายน 2567
13  นโยนบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 2567 - นางเกษณี สีไพร 11 เมษายน 2567
14  ประกาศวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติที่ดีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย - นางเกษณี สีไพร 11 เมษายน 2567
15  เชิญส่งผลงาน การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) IFTE ระดับจังหวัด - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 5 เมษายน 2567
16  ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ MV เพลง "ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง" - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 25 มีนาคม 2567
17  โครงการสัมนาปฎิบัติธรรมของบุคลากรทางการศึกษา นางกุลจิรา บัวผัน 4 มีนาคม 2567
18   "โรตารีส่งเสริมสันติสุขในชุมชน" นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 กุมภาพันธ์ 2567
19  ประชาสัมพันธ์ งาน TEKNOFEST ประจำปี ๒๕๖๗ (2024 TEKNOFESTAerospace and Technology) - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 กุมภาพันธ์ 2567
20  โครงการเครือข่ายเยาชนพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปี ๒๕๖๗ - นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 มกราคม 2567
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th