ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

เชียงรายคัดเลือก คัดสรร นักเรียนรับทุนพระราชทาน มทศ.รุ่น 13 ปี 2564

ห้องประชุมเวียงกาหลง ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รอง ผวจ.เชียงราย ประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนการศึกษา มทศ.รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 โดยมีดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ทำหน้าที่เลขานุการรายงานการขับเคลื่อนและผลการดำเนินการ ทั้งนี้ ปี 2564 มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก คัดสรร จำนวน 12 คน ซึ่งจังหวัดเชียงรายคัดเลือก คัดสรร เหลือ 5 คน เพื่อเสนอต่อศึกษาธิการภาค 16 ต่อไป

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาววนัญศิมา สักลอ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th